Müşteri Yorumlarının Satın Alma Kararlarına Etkisi

Blog Single

Geçmişte tüketiciler sadece bulundukları ortamdaki ve yakın çevresindeki kişilere ürünlere ilişkin deneyimlerini aktarabilirken, günümüzde internet sayesinde tanımadıkları kişilere de fikirlerini, düşüncelerini ve deneyimlerini sunabilmektedirler. Bu bağlamda, internet mağazalarında yer alan ürüne ilişkin görsel öğeler, teknik bilgiler ve kullanıcı yorumlarının tüketicilerin satın alma kararına etkisini belirlemek ve kullanıcı yorumlarının satın alma tercihini değiştirdiğini gözlemleyebiliriz.

İnternet ortamında alışveriş yapan tüketiciler geleneksel perakende alışverişte olduğu gibi ürünlere dokunabilme ve deneyebilme olanaklarına sahip değildir. Hızlı ve geniş bilgi erişimine sahip bu kanalı tercih eden tüketiciler, ürün değerlendirme ve karar verme süreçlerinde çeşitli çevrimiçi ürün bilgi sistemlerinden faydalanmaktadır. Yani tüketiciler önceden satın aldığı, kullandığı ya da tükettiği ürünlere ilişkin olarak fikirlerini, değerlendirmelerini ve tecrübelerini isteğe bağlı bir şekilde internet ortamında paylaşmaktadır. Başka bir ifadeyle, ürünü kullanan her müşteri basit şekilde gönüllü satış elemanı görünümü kazanmaktadır. Buda ağızdan ağıza pazarlama yönteminin bir yayılma gösterdiğini ortaya koymaktadır. Tüketiciler, bir taraftan kitle iletişiminin hedef kitlesini oluştururken, diğer taraftan da kendileri arasında sözel ve biçimsel olmayan bir iletişim ağı içerisinde bulunurlar. Ağızdan ağıza iletişim farkındalığı, algılamayı, beklentileri, tutumları ve davranışları etkileme özelliğine sahiptir.

Konuyu biraz daha detaylandıralım;

  • Alışveriş yapanların %90’lık kısmı, bir kurumu ziyaret etmeden önce internet üzerinden marka ile ilgili müşteri yorumlarını okuduklarını belirtiyor.
  • Alışveriş yapanların %88’lik kısmı ise internet üzerinden yapılan yorumlara, kişisel tavsiyeler kadar güvendiklerini dile getiriyor.
  • Bir kurumla ilgili yorumların “mükemmel” olması durumunda, insanların bu kurumdan alışveriş yapma olasılıkları %31 artıyor.
  • %72’lik bir kısım ise, yerel bir mağaza ile ilgili olan pozitif yorumların, mağazaya olan güvenlerini artırdığını dile getiriyor.
  • Kullanıcıların %92’lik bir kısmı, en az 4 yıldız oy almış yerel kurumları tercih ediyor ya da etmeyi düşünüyor.
  • Tüketicilerin % 72lik bir kısmı ise, firma ile ilgili olumlu yorumlardan sonra satın alma işlemini gerçekleştirdiklerini dile getiriyor.
  • Tüketicilerin % 86’lık bir bölümü ise kurumla ilgili olumsuz yorumların olması durumunda, o firmadan alışveriş yapma konusunda bir ikilem arasında kaldıklarını ettiklerini belirtiyor.

Sonuç olarak bakacak olursak e-ticarette müşteri yorumlarının satın alma kararlarını olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz.

Bu Gönderiyi Paylaş :

Yorum Yap